Nederlandse Vertegenwoordigingen, China

Bilaterale betrekkingen Nederland - Mongolie

De Rijksoverheid behartigt Nederlandse belangen in de wereld via bilaterale en multilaterale contacten.

Internationale betrekkingen versterken de economische positie van ons land en bevorderen de welvaart, stabiliteit en veiligheid in andere regio's. Nederland is gebaat bij internationale afspraken waaraan landen zich verbinden, zodat zij op basis van die afspraken vanuit een gelijke uitgangspositie samenwerken. Een beschrijving van de bilaterale betrekkingen tussen Nederland en Mongolie vindt u op de website van de Rijksoverheid.