Nederlandse Vertegenwoordigingen, China

Bilaterale betrekkingen

De Rijksoverheid behartigt Nederlandse belangen in de wereld via bilaterale en multilaterale contacten.

Internationale betrekkingen versterken de economische positie van ons land en bevorderen de welvaart, stabiliteit en veiligheid in andere regio's. Nederland is gebaat bij internationale afspraken waaraan landen zich verbinden, zodat zij op basis van die afspraken vanuit een gelijke uitgangspositie samenwerken. Een externe link: beschrijving van de bilaterale betrekkingen tussen Nederland en China vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Zie ook

  • Bilaterale betrekkingen | Nederland onderhoudt goede betrekkingen met China. Uitgangspunten zijn de bevordering van handel en de samenwerking bij handhaving van de internationale rechtsorde.