Nederlandse Vertegenwoordigingen, China

Onderwijs en Wetenschap

Het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft al ruim 30 jaar een formele onderwijssamenwerking en -uitwisseling met China. In China kunt u terecht bij de ambassade in Peking voor vragen over bilaterale samenwerking en uitwisseling op het gebied van onderwijs en wetenschap met China.

Onderwijs

De onderwijsattaché is aangesteld bij de Nederlandse ambassade in Peking om namens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de belangen van het Nederlandse onderwijs en wetenschap in China te behartigen. De onderwijsattaché werkt nauw samen met het Netherlands Education Support Office (Neso China) in Peking van EP-Nuffic.

Onderwijs en wetenschap

Het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft al ruim 30 jaar een formele onderwijssamenwerking en -uitwisseling met China. De eerste Nederlandse uitwisselingsstudenten studeren al sinds 1974 in China dankzij steun van de Nederlandse en Chinese ministeries. Sinds 2013 zijn Nederland en China een Education Policy Dialogue gestart om de samenwerking met China op het gebied van beroepsonderwijs en hoger onderwijs te bevorderen.

De onderwijsattaché vertegenwoordigt het Ministerie van OCW in China en onderhoudt namens het ministerie de relaties met de Chinese counterparts. De onderwijsattaché voert zijn activiteiten uit in nauwe samenwerking met Nuffic-Neso China en het IA Netwerk in China.

Het kader voor de onderwijssamenwerking tussen Nederland en China is belegd in de Memoranda of Understanding (MoU’s) die het ministerie van OCW met de Chinese ministeries van Onderwijs en Wetenschap & Techniek (MoE en MoST), de Academies voor de Wetenschap en Sociale Wetenschap (CAS en CASS).

Contact

Peking

Naam

Functie

Telefoon

David Pho

Onderwijsattaché

(+86) (0)10 8532 0320

Jasmine Xu

Onderwijsassistente

(+86) (0)10 8532 0251