Nederlandse Vertegenwoordigingen, China

Landbouw

Het Ministerie van Economische Zaken is met drie landbouwafdelingen vertegenwoordigd in China, namelijk in Peking (ambassade), Shanghai (consulaat-generaal) en Hongkong (consulaat-generaal).

De landbouwvertegenwoordigingen houden zich onder andere bezig met de volgende activiteiten.

  • Informatie verstrekken over het beleid, programma’s en activiteiten van het Ministerie van Economische Zaken.
  • De lokale agribusiness en organisaties voorzien van adequate, actuele en accurate informatie over de Nederlandse landbouwpraktijk, procedures, handelscontacten, wetgeving en producten of onderzoek.
  • Nederlandse ondernemers en organisaties ondersteunen in het aangaan van nieuwe contacten of in de opbouw van netwerken door het aanleveren van relevante informatie.
  • De afzet bevorderen van Nederlandse landbouwtechnologie en -producten, inclusief voedingsmiddelen, o.a. door het organiseren van beurzen, seminars en missies.
  • Contacten onderhouden met Chinese ministeries en andere instanties op het gebied van land- en tuinbouw, dierziektenbestrijding, plattelandsontwikkeling en biodiversiteit.

Contact

Landbouwafdeling Peking
Tel.: (+86) (0)10 8532 0260
Fax: (+86) (0)10 8532 0303
E-mail: pek-lnv@minbuza.nl

Peking
Naam en e-mail Functie Telefoon
Martin Olde Monnikhof Landbouwraad, Bureauhoofd China, Hongkong en Mongolië (+86) (0)10 8532 0204
Nynke Runia Landbouwraad Veterinaire en Fytosanitaire Zaken (+86) (0)10 8532 0206
Jacobien Scherpbier-van Holthe Office Manager Economische Afdeling en Landbouw Afdeling (+86) (0)10 8532 0260
Pan Mengyao Office Manager Financiën en Evenementen (+86) (0)10 8532 0215
Yan Su Landbouwassistent Markttoegang en -ontwikkeling dierlijke producten (+86) (0)10 8532 0207
Zhang Qiuli / Lily Landbouwassistent Markttoegang en -ontwikkeling Plantaardige Producten (+86) (0)10 8532 0316
Hongkong
Naam en e-mail Functie Telefoon
Robbie Wang Landbouwassistent (+852) 2524 8187
Shanghai
Naam en e-mail Functie Telefoon
Nick Hong Landbouwassistent (+86) (0)21 2208 7229
Naam en e-mail Functie Telefoon
Hu Xizhe / Sietse Landbouwassistent (+86) (0)23 6399 7009