Nederlandse Vertegenwoordigingen, China

Infrastructuur en Milieu

Het Infrastructuur en Milieu team in de ambassade is de vooruitgeschoven post van het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu in China. Ons team onderhoudt goede banden met verschillende Chinese ministeries, daaraan gelieerde organisaties, NGO’s en onderzoeksinstituten die actief zijn op het terrein van transport, infrastructuur, water en milieu. Het gaat hierbij vooral om bilaterale samenwerking en kennisinnovatie in de focusgebieden voor de ministeries.

De relaties en samenwerkingen zijn opgezet en worden onderhouden met als uiteindelijke doel de Nederlandse zakelijke gemeenschap die actief is of wil worden in de Chinese Infra- en Milieu sector te ondersteunen.

Contact

Beijing
Naam en e-mail Functie Telefoon
Anne te Velde Infrastructuur- en Milieuraad (+86) (0)10 8532 0250
Wang Jia Medewerker Ruimtelijke Ordening en Milieu (+86) (0)10 8532 0322
Huang Mei Medewerker Infrastructuur en Water

(+86) (0)10 8532 0226

Shanghai
Naam en e-mail Functie Telefoon
Stella Shao Medewerker Infrastructuur en Water (+86) (0)21 2208 7218