Nederlandse Vertegenwoordigingen, China

Immigratie (IND)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is binnen de ambassade in Peking en het consulaat in Guangzhou vertegenwoordigd met een Immigration Liaison Officer (ILO).

De kerntaken van de ILO zijn:

  • Versterking van de bilaterale samenwerking tussen China en Nederland op het gebied van preventie van illegale migratie;
  • Het bevorderen van de preventie van illegale migratie vanuit China naar Nederland/Europa
  • Het projectmatig faciliteren van het nieuwe migratiebeleid.

Behalve in China worden door de ILO migratie-gerelateerde activiteiten uitgevoerd in Mongolië.

Contact

Peking
Martin de Zwaan
Tel.: (+86) (0)10 8532 0252
Fax: (+86) (0)10 8532 0272
E-mail: pek-ilo@minbuza.nl

Guangzhou
Janne Merel Meijer
Tel.: (+86) (0)20 3813 2236
Fax: (+86) (0)20 3813 2299
E-mail: gnz-ilo@minbuza.nl