Nederlandse Vertegenwoordigingen, China

Consulaire bevoegdheden

Waar kunt u terecht met vragen en voor de diensten van de Nederlandse vertegenwoordigingen in China?

Hier kunt u zien voor welke provincies en regio's de Nederlandse vertegenwoordigingen in de Volksrepubliek China en Mongolië verantwoordelijk zijn.

Provincie of regio Nederlandse vertegenwoordiging
Shanghai, Anhui, Jiangsu en Zhejiang Consulaat-generaal Shanghai
Fujian, Guangdong, Hainan en Guangxi Zhuang autonome regio Consulaat-generaal Guangzhou
Hongkong en Macao Consulaat-generaal Hongkong
Alle andere provincies en autonome regio's Ambassade Peking
Republiek Mongolië Ambassade Peking

Niet alle Nederlandse vertegenwoordigingen hebben dezelfde bevoegdheden. Hieronder volgt een overzicht. Elders op deze website vindt u meer informatie over de genoemde onderwerpen. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de vertegenwoordiging in uw regio.

Algemene bevoegdheden

Het Nederlandse Consulaat-generaal in Chongqing heeft géén consulaire bevoegdheden. U kunt zich in plaats daarvan vervoegen bij een van de andere Nederlandse vertegenwoordigingen in China.

Voor de volgende consulaire handelingen kunt u terecht bij alle vertegenwoordigingen, behalve bij het Consulaat-generaal in Chongqing:

 • Legalisaties van Chinese brondocumenten die reeds door de nationale autoriteiten in het ambtsgebied gelegaliseerd zijn en bestemd zijn voor gebruik in administratieve procedures in Nederland.
 • Het opmaken van consulaire verklaringen:
  • verklaring omtrent de burgerlijke staat.
  • een verklaring van in leven zijn.
  • verklaring van woonplaats.
  • verklaring omtrent behoud van het Nederlanderschap.
  • verklaring omtrent bezit van het Nederlanderschap.
  • optieverklaringen.
 • Het aanvragen van Nederlandse paspoorten.
 • Het aanvragen van noodpaspoorten of laissez passers.
 • Het legaliseren van handtekeningen van Nederlanders.
 • Het legaliseren van een kopie van een Nederlands paspoort.
 • Het afleggen van de inburgeringstoets (alsook het aanvragen van ontheffing hiervan).
 • Het aanvragen van Schengen visa voor Nederland.
 • Het aanvragen van visa voor het Koninkrijk der Nederlanden/Caribisch gebied.
 • Het aanvragen van MVV's.
 • Inburgeringsexamens voor MVV.

De ambassade/het consulaat geeft slechts een aanvullende verklaring af, geldig voor de periode vanaf uw aankomst in China. U dient eerst een recente verklaring aan te vragen bij de dienst burgerzaken van de laatste gemeente waar u in Nederland woonachtig was en deze te overleggen bij de ambassade/ het consulaat. Als u na vertrek uit Nederland woonachtig was in een ander land, dient u tevens op elkaar aansluitende verklaringen van de Nederlandse Ambassades in die landen te overleggen.

In Hongkong wordt de verklaring opgemaakt aan de hand van de verklaring die belanghebbende kan opvragen bij de Hongkong Immigratiedienst. Hiermee is een periode van drie weken gemoeid.

Speciale bevoegdheden Peking

Voor de volgende consulaire handelingen kunt u in China terecht bij de Ambassade te Peking:

 • Alle bovengenoemde handelingen.
 • Opmaken akten burgerlijke stand:
  • geboorte.
  • overlijden.
 • Het verstrekken van afschriften en uittreksels van genoemde Akten Burgerlijke Stand.
 • Het verstrekken van afschriften en uittreksels van bepaalde notariële akten.

Alsmede:

 • Visa voor inwoners van Mongolië die niet door de Duitse Ambassade in Ulan Bator geholpen konden worden (op vertoon van weigeringsbrief).
 • MVV aanvragen voor inwoners van Mongolië.
 • Inburgeringsexamens voor inwoners van Mongolië.