Nederlandse Vertegenwoordigingen, China

Verkiezingen maart 2017

Bericht aan Nederlanders in en omstreken van Shanghai

Aangezien verschillende stemgerechtigden in de regio het benodigde briefstembewijs en bijbehorende enveloppen nog niet hebben ontvangen, heeft het Consulaat-Generaal in Shanghai de uiterste inleverdatum voor het indienen van het stembiljet verlengd naar vrijdag 10 maart 14:00.

De dan ontvangen stembiljetten zullen we die vrijdagmiddag versturen naar de Unit Verkiezingen van de gemeente Den Haag en het briefstembureau op de Nederlandse Ambassade in Peking.

Mocht u vragen hebben over de te volgen procedure kunt u terecht op de website van de gemeente Den Haag: www.denhaag.nl/kiezersbuitenland
U kunt uiteraard ook contact opnemen met het CG  ( sha-ca@minbuza.nl; +86 (0)21-22087288).