Nederlandse Vertegenwoordigingen, China

Verkiezingen maart 2017

Bericht aan Nederlanders in en in omstreken van Shanghai

Nederlanders in het buitenland, die niet staan ingeschreven in Nederland, en zich uiterlijk 1 februari hebben geregistreerd om per brief hun stem in te dienen, hebben als het goed is hun briefstembewijs (per post) plus enveloppen en het stembiljet (per post of per mail) ontvangen.

Het ingevulde stembiljet en briefstembewijs kunt u per post versturen naar het briefstembureau dat op de oranje enveloppe staat vermeld. Ook is het mogelijk om de oranje enveloppe in te leveren op het Consulaat-Generaal (CG) in Shanghai. Wij zullen ervoor zorgen dat uw stembiljet wordt doorgestuurd naar de Unit Verkiezingen van de gemeente Den Haag, dan wel het briefstembureau op de Nederlandse Ambassade in Peking. U dient dan wel uiterlijk 1 maart het stembiljet (in een dichte enveloppe) bij de consulaire balie op het CG te hebben ingeleverd.

Mocht u vragen hebben over de te volgen procedure kunt u terecht op de website van de gemeente Den Haag: www.denhaag.nl/kiezersbuitenland
U kunt uiteraard ook contact opnemen met het CG ( sha-ca@minbuza.nl; +86 (0)21-2208 7288)