Zakendoen in, China

Zoeken

1 t/m 10 van 200

1 Creatieve industrie

In zijn ambitie hogerop te komen in de waardeketen, heeft China de afgelopen 10 jaar veel geïnvesteerd in technologie en innovatie. De creatieve industrie werd voor het eerst opgenomen in het 11de Vijfjarenplan. In het 12de Vijfjarenplan blijft de creatieve industrie één van de speerpunten.

2 Gaming

De gaming markt in China wordt onderverdeeld in console gaming en online gaming, waarbij de industrie vooral is gericht op online gaming. Dit is een relatief grote markt, die zich in een hoog tempo ontwikkelt, een stuk sneller dan console gaming.

3 Wat kunnen wij voor u betekenen?

Het economisch overheidsnetwerk in China biedt een aantal producten en diensten aan ter voorbereiding op uw plannen in China. Deze diensten richten zich op het aanleveren van marktinformatie en het identificeren van potentiële partners.

4 Zakenpartnerscan

Een zakenpartnerscan geeft u een overzicht van mogelijke zakenpartners in uw doelmarkt. Dit kunnen agenten of distributeurs zijn, maar ook productiepartners. Wij gaan op zoek naar partijen die voldoen aan de door u opgegeven selectiecriteria en geïnteresseerd zijn om met u samen te werken.

5 Missies en delegaties

Vanuit Nederland worden er regelmatig handelsmissies, delegaties en gezamenlijke beursinzendingen georganiseerd naar China. Dit gebeurt door de ministeriële, provinciale en gemeentelijke overheden, in samenwerking met NL EVD Internationaal en andere partners.

6 NBSO Qingdao

Qingdao ligt aan de kust in het zuiden van de provincie Shandong. Hoewel Jinan de provinciale hoofdstad is, vormt de regio Qingdao het economische centrum van de provincie. Qingdao is de thuisbasis van een aantal grote producenten en beroemde internationale merken, waaronder Haier, Tsingtao Beer, Hisense en Double Star.

9 Chinese productstandaarden voor zuivel

Per 1 mei 2013 geldt de nieuwe Chinese regelgeving voor import van zuivel. Deze wetgeving eist dat in China geïmporteerde zuivel aan dezelfde kwaliteits- en voedselveiligheidseisen moet voldoen als die sinds 2011 voor nationale producten gelden. De nieuwe wetgeving heeft grote consequenties voor de Nederlandse export van zuivel naar China.

10 Rapporten over Tuinbouw

Onderstaande rapporten zijn opgesteld door het Nederlandse Chinanetwerk en worden ter informatie aangeboden.