Zakendoen in, China

Zakenpartnerscan

Een zakenpartnerscan geeft u een overzicht van mogelijke zakenpartners in uw doelmarkt. Dit kunnen agenten of distributeurs zijn, maar ook productiepartners. Wij gaan op zoek naar partijen die voldoen aan de door u opgegeven selectiecriteria en geïnteresseerd zijn om met u samen te werken.

Het Nederlands economisch netwerk gaat voor u op zoek naar partijen die voldoen aan uw selectiecriteria. Naar behoefte vullen we dit overzicht voor u aan met informatie over bijvoorbeeld marktontwikkeling, vakbeurzen, vakbladen of de cultuur van het zakendoen.

Intake

Tijdens een intake-gesprek met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, voorheen Agentschap NL) in Nederland of het Nederlands economisch netwerk in China, worden uw plannen op de buitenlandse markt besproken en uw informatiebehoefte in kaart gebracht. Vervolgens gaat het netwerk op zoek naar potentiële partners en benadert hen.

De contactgegevens en reacties van potentiële zakenpartners worden bijeengebracht in de zakenpartnerscan.

Voor de zakenpartnerscan geldt een eigen bijdrage van 500 euro.

Meer informatie vindt u in de brochure 'Zakenpartnerscan, vergroot uw kans op internationaal succes'.

Matchmaking

Als u als ondernemer deelneemt aan een handelsmissie of delegatie naar China, organiseren de posten van het Nederlandse Chinanetwerk ter plaatse contactmomenten met mogelijke handelspartners, het zogenaamde matchmaking.

Ook op basis van individuele aanvragen van bedrijven kunnen NBSO’s (na een intake) marktinformatie leveren en bedrijfsbezoeken organiseren.