Zakendoen in, China

Missies en delegaties

Vanuit Nederland worden er regelmatig handelsmissies, delegaties en gezamenlijke beursinzendingen georganiseerd naar China. Dit gebeurt door de ministeriële, provinciale en gemeentelijke overheden, in samenwerking met NL EVD Internationaal en andere partners.

Potentiële zakenpartners ontmoeten

Deze missies vormen een ideale gelegenheid om kennis te maken met China en zakelijke contacten te leggen. Vaak is individuele matchmaking onderdeel van het programma, waarbij speciaal voor u afspraken met potentiële zakenpartners worden gemaakt.

Ministeriële missies

Missies kunnen rechtstreeks georganiseerd worden door NL EVD Internationaal als een bewindspersoon de missie leidt (zoals de minister of staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken). Er wordt bij de organisatie en begeleiding van de missie altijd gebruikgemaakt van de posten in China, zoals de ambassade, consulaten-generaal en NBSO’s.

Ondersteuning ter plaatse

In andere gevallen kunnen missies georganiseerd worden door netwerkpartners zoals Kamers van Koophandel of brancheorganisaties. Ook deze brancheorganisaties of lokale overheden kunnen een beroep doen op onder meer de NBSO’s in China voor het bieden van ondersteuning bij de organisatie van de missie ter plaatse.