Zakendoen in, China

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Corporate Social Responsibility (CSR)

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het gaat om het vinden van een duurzame balans tussen people, planet en profit. Dit is niet alleen goed voor mens en milieu, het is een ‘business case’. Het gaat bij MVO dan ook niet om hoe bedrijven hun geld uitgeven maar om hoe bedrijven hun geld op een duurzame manier kunnen verdienen.

Voor de Chinese overheid is duurzame economische groei een belangrijk thema - het sluit aan bij het idee van een harmonieuze samenleving. De aandacht voor MVO in China is de afgelopen jaren dan ook toegenomen. Er is nieuwe wet- en regelgeving aangenomen op gebieden die relevant zijn voor MVO, zoals arbeidsrecht, milieubescherming en sociale voorzieningen. Chinese brancheorganisaties publiceren richtlijnen die bedrijven aan moeten zetten hun handelswijzen aan te passen.

Voor buitenlandse bedrijven die in China willen investeren is het belangrijk om de eisen en de beleidsveranderingen van de Chinese overheid te begrijpen en hiernaar te handelen. De Nederlandse ambassade in Peking heeft daarom een praktische ‘CSR Guide’ ontwikkeld voor Nederlandse ondernemers in China en hun Chinese zakenpartners. De gids, opvolger van de CSR Starter Kit uit 2010, richt zich zowel op het MKB als op grote multinationals en is zowel in het Engels als in het Chinees beschikbaar.

De MVO Risico Checker van MVO Nederland geeft ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die in ontwikkelingslanden en opkomende markten als China actief (willen) zijn, binnen vijf minuten inzicht in de risico’s van internationaal zakendoen. De Risico Checker helpt bedrijfsrisico’s in te schatten, waardoor kwesties als slechte arbeidsomstandigheden, kinderarbeid, corruptie en lage lonen voorkomen of verholpen kunnen worden. De gratis online tool is in een Nederlandse variant en in een Engelstalige versie beschikbaar.

Met de MVO-scan ISO 26000 van MVO Nederland, Nederlandse Norm (NEN) en AgentschapNL kunt u in 10 minuten zien of uw bedrijf goed op weg is met het implementeren van MVO. De 25 stellingen beslaan in grote lijnen de 4 hoofdonderdelen van ISO 26000. Uw score maakt in één oogopslag zichtbaar op welke onderdelen voor uw bedrijf nog winst valt te behalen.

Op internationaal niveau behartigt NEN de belangen van de Nederlandse markt, zo kunt u meewerken aan het opstellen van mondiale ISO normen.  Hier vindt u een overzicht van alle mogelijkheden om deel te nemen.

Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met de Nederlandse Ambassade in Peking.