Zakendoen in, China

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Het economisch overheidsnetwerk in China biedt een aantal producten en diensten aan ter voorbereiding op uw plannen in China. Deze diensten richten zich op het aanleveren van marktinformatie en het identificeren van potentiële partners.

Deze diensten worden aangeboden door het postennetwerk in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, voorheen Agentschap NL) en de Netherlands Business Support Offices (NBSO's). Bent u op zoek naar financiële ondersteuning of een hulptraject, kijkt u dan naar de programma’s en regelingen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Het Nederlands overheidsnetwerk in China kan op verzoek van Nederlandse bedrijven een company check uitvoeren aangaande Chinese bedrijven. Hierbij wordt nagegaan of het betreffende bedrijf geregistreerd staat bij de lokale Administration of Industry and Commerce (AIC), de Chinese tegenhanger van de Nederlandse Kamer van Koophandel. Indien u beschikt over een kopie van de bedrijfsvergunning en de identiteitskaart van de gemachtigde, dan kunnen we dit vergelijken met de registratie in de database van de AIC.

Vanuit Nederland worden er regelmatig handelsmissies, delegaties en gezamenlijke beursinzendingen georganiseerd naar China. Dit gebeurt door de ministeriële, provinciale en gemeentelijke overheden, in samenwerking met NL EVD Internationaal en andere partners.

Een zakenpartnerscan geeft u een overzicht van mogelijke zakenpartners in uw doelmarkt. Dit kunnen agenten of distributeurs zijn, maar ook productiepartners. Wij gaan op zoek naar partijen die voldoen aan de door u opgegeven selectiecriteria en geïnteresseerd zijn om met u samen te werken.

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het gaat om het vinden van een duurzame balans tussen people, planet en profit. Dit is niet alleen goed voor mens en milieu, het is een ‘business case’. Het gaat bij MVO dan ook niet om hoe bedrijven hun geld uitgeven maar om hoe bedrijven hun geld op een duurzame manier kunnen verdienen.

Bedrijven met een kantoor in zowel China als Nederland, en Nederlandse bedrijven met een exclusief partnership met een Chinees bedrijf, kunnen voor visumaanvragen gebruikmaken van de Orange Carpet-visumvoorziening.