Zakendoen in, China

Handelsmissies- een stappenplan

Een groot aantal Nederlandse provincies, gemeenten, ontwikkelingsmaatschappijen en samenwerkingsverbanden organiseren regelmatig handelsmissies naar China. Onderstaand stappenplan geeft een leidraad voor de voorbereidingen van een dergelijke missie.

Voornaamste aanbevelingen

De 10 voornaamste aanbevelingen:
1. Neem het principebesluit voor de missie tijdig, ca 9 maanden voorafgaand aan de missie.
2. Focus de missie zoveel mogelijk op een specifieke sector.
3. Maak goed gebruik van de kennis en ervaring van de posten in China, op het gebied van zaken doen in China en sectorale informatie.
4. Definieer het hoofddoel van de missie, zoals fact finding, business development, technologische samenwerking of acquisitie.
5. Stem de keuze van de missieweek goed af met de posten in China, om overlap met publieke vakantiedagen en andere missies naar China te voorkomen, en zo mogelijk te linken met een relevant evenement.
6. Organiseer een missie niet stand-alone, maar link zo mogelijk met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland en Kamers van Koophandel, en relevante andere provincies, steden, ontwikkelingsmaatschappijen en brancheorganisaties.
7. Zorg voor een goede intake van de deelnemende bedrijven en instellingen, om van elke deelnemer zo specifiek mogelijk hun achtergrond en doelstellingen te definiëren.
8. Zorg voor professionele marketing van de missie onder potentiële Nederlandse deelnemers, d.m.v. een informatief en aantrekkelijk deelnameverzoek. Zet dit verzoek zo breed mogelijk uit.
9. Zorg voor een goede presentatie (powerpoint, film, brochures, etc) van de betreffende business sector(s), in de Chinese taal.
10. Zorg voor goede evaluatie van de missie en formuleer concrete resultaten.

 

Klik hier voor het uitgebreide stappenplan voor provinciale en stedelijke handelsmissies.