Zakendoen in, China

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: regelingen voor ondernemers

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, voorheen Agentschap NL) heeft verschillende instrumenten ter ondersteuning van startende ondernemers, ondernemers die willen doorgroeien en doorgewinterde ondernemers. Deze instrumenten verschillen van informatieverschaffing tot ondersteuning via startertrajecten, subsidies, kredieten en positionering op buitenlandse markten.

De instrumenten van RVO leunen sterk op het binnen- en buitenlandse netwerk van de organisatie, waaronder het Chinanetwerk. De volgende regelingen helpen u wellicht bij het realiseren van uw plannen in China.

Instrument Omschrijving
Finance for International Business De overheid ondersteunt de expansie van uw onderneming met de regeling Finance for International Business. Zo kan een deel van de investering worden gefinancierd in de vorm van een lening. Voorwaarde is dat een professionele financier het andere deel van de financiering voor zijn rekening neemt.
Partners for International Business Met de nieuwe dienstverlening Partners for International Business (PIB) wil de Nederlandse overheid een partnerschap sluiten met het bedrijfsleven. Dit programma richt zich op groepen van bedrijven, eventueel aangevuld met kennisinstellingen, die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden
Prepare2start Prepare2start heeft tot doel MKB-bedrijven te ondersteunen bij het betreden van een nieuwe buitenlandse markt. De ondersteuning bestaat uit advies en begeleiding, en een beperkte financiële bijdrage.
Package4Growth Package4Growth is een faciliteit die beoogt het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren om zich met onderscheidende kennis, producten en diensten op de snelgroeiende, zeer competitieve markten van China en India sterk en snel te kunnen positioneren.
Partners voor Water Partners voor Water (PvW) is een programma dat zich richt op het bundelen van krachten om de internationale positie van de Nederlandse watersector te verbeteren, en zo een bijdrage te leveren aan oplossingen voor de wereldwaterproblematiek.
Internationaal Innoveren De regeling Internationaal Innoveren staat open voor projecten, waarin u een nieuwe technologie ontwikkelt én samenwerkt met minimaal één partner in het buitenland. De technologische innovatie moet leiden tot een product, proces of dienst.
Zakenpartnerscan Een zakenpartnerscan geeft u een overzicht van mogelijke zakenpartners in uw doelmarkt. Dit kunnen agenten of distributeurs zijn, maar ook productiepartners.

Zie ook