Zakendoen in, China

Bedrijfsvormen

Marktbenadering en ondernemingsvormen in China

De relevant wet- en regelgeving in China verandert veelvuldig. Daarnaast zijn er sterke regionale verschillen in de toepassing ervan. Wij raden u daarom aan om, voordat u een vestiging in China opent, daarover (juridisch) advies in te winnen. Het economisch netwerk in China beschikt over contactgegevens van advocatenkantoren / adviesbureaus die u van nader advies kunnen voorzien.

De Chinese markt is heterogeen, omvangrijk, complex en staat niet voor niets bekend als moeilijk toegankelijk. De wijze van marktbenadering en de keuze van de vorm van uw aanwezigheid dienen vooraf goed door u te worden afgewogen. Allereerst is de gewenste China-strategie uiteraard afhankelijk van de doelstellingen van uw bedrijf. Er zijn verschillende mogelijkheden voor een buitenlandse onderneming c.q. investeerder om de Chinese markt te benaderen. In het bijgevoegde document worden de volgende vormen beknopt toegelicht:

  • Representative Office (Rep. Office.)
  • Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE)
  • Foreign–Invested Commercial Enterprises (FICE)
  • Joint Venture (JV)

Alle vormen kennen voor- en nadelen. Om voor uw onderneming te bepalen wat de juiste vorm van registratie is, kunt u advies inwinnen. De economische afdeling van de ambassade in Peking kan u hierbij van dienst zijn. Ook de Benelux Chamber of Commerce (BenCham) in China kan u helpen bij het inwinnen van jurisch advies.