Zakendoen in, China

Zakendoen

Informatie over zakendoen in China

Voordat u de stap maakt om uw zaken naar China uit te breiden, is een goede voorbereiding van groot belang. Daarbij is kennis van het land, de cultuur, het economische en politieke klimaat onontbeerlijk. Wat kunnen de Nederlandse vertegenwoordigingen in China allemaal voor u betekenen?

Hier vindt u praktische informatie over zakendoen in China en helpen we u op weg bij het vinden van verdere informatie en het leggen van de eerste contacten. Daarnaast biedt het economische netwerk een aantal producten en diensten aan - marktscans, missies en delegaties, company checks en diensten rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) - die uw eerste stappen op weg naar internationaal ondernemen in China verder vergemakkelijken.

De markt voor aanbestedingen in China is enorm, maar voor veel buitenlandse bedrijven is het nog steeds lastig om voet tussen de deur te krijgen in deze markt. Dit geldt ook voor Nederlandse bedrijven. De toegang tot deze markt wordt moeilijk gemaakt door onder andere wetten en beleidsregels die voorkeur geven nationale producten en diensten.

Handelsgeschillen kunnen variëren van verschil in interpretatie van contracten en afspraken, tot aansprakelijkheid voor het niet nakomen van lokale regels en kwaliteitseisen. Voorbeelden van oplichtingspraktijken zijn ongeregistreerde/frauduleuze bedrijven, een wederpartij die weigert te betalen of schendingen van het intellectueel eigendom en hacking van emailaccounts. Een oplossing vinden bij handelsgeschillen en oplichtingspraktijken is in China vaak moeilijker dan in Europa. Niet alleen vanwege de taalbarrière en culturele verschillen, maar ook door de andere wetgeving.

Douaneprocedures verlopen in China anders dan in Nederland. Ook de samenwerking tussen verschillende overheidsinstellingen belast met grenscontrole is anders.

Het Nederlands economisch netwerk in China verstuurde van maart 2012 tot oktober 2016 een digitale nieuwsbrief over zakendoen in China.

Buitenlanders werkzaam in China zijn sinds 15 oktober 2011 verplicht deel te nemen aan vijf Chinese sociale verzekeringen, ongeacht of deze werknemers een lokaal of uitgezonden contract hebben. Het gaat om ziektekosten-, pensioen-, werkeloosheid-, zwangerschaps- en arbeidsongevallenverzekeringen. Nog niet alle details over de uitwerking van deze wet zijn bekend.

Zorg ervoor dat u zeker weet of uw potentiële zakenpartner echt bestaat. Voorzichtigheid is geboden wanneer het bedrijf geen eigen website heeft, maar alleen te vinden is op B2B websites, niet beschikt over een vaste telefoonlijn of een algemeen corporate emailadres.

De relevant wet- en regelgeving in China verandert veelvuldig. Daarnaast zijn er sterke regionale verschillen in de toepassing ervan. Wij raden u daarom aan om, voordat u een vestiging in China opent, daarover (juridisch) advies in te winnen. Het economisch netwerk in China beschikt over contactgegevens van advocatenkantoren / adviesbureaus die u van nader advies kunnen voorzien.

Een groot aantal Nederlandse provincies, gemeenten, ontwikkelingsmaatschappijen en samenwerkingsverbanden organiseren regelmatig handelsmissies naar China. Onderstaand stappenplan geeft een leidraad voor de voorbereidingen van een dergelijke missie.

Sinds 1979 wordt intellectueel eigendomsrecht (IPR) in China erkend en beschermd. China is toegetreden tot de grote internationale conventies ter bescherming van IPR. Ook in eigen land zijn wetten aangenomen en administratieve voorschriften en besluiten ingevoerd ter bescherming van het merkenrecht, copyright en patenten.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, voorheen Agentschap NL) heeft verschillende instrumenten ter ondersteuning van startende ondernemers, ondernemers die willen doorgroeien en doorgewinterde ondernemers. Deze instrumenten verschillen van informatieverschaffing tot ondersteuning via startertrajecten, subsidies, kredieten en positionering op buitenlandse markten.

Tips en wetenswaardigheden die u van pas komen bij het zakendoen in China.