Zakendoen in, China

Beyond Shanghai: Consul-Generaal bezoekt Changzhou en Wuxi

Het Nederlandse Consulaat-Generaal in Shanghai brengt de mogelijkheden en kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven buiten Shanghai in kaart. Zogenaamde second and third tier cities, de 'kleinere' miljoenensteden binnen het ressort Jiangsu-Zhejiang-Anhui, zijn snelgroeiende en zich snel ontwikkelende gebieden die over veel middelen én een enorme drive om zich te profileren beschikken. In een reeks bezoeken worden de nodige contacten gelegd en kansen geïdentificeerd.

In dit kader is op 11 en 12 juli jl. een bezoek gebracht aan de steden Changzhou en Wuxi. Uit de gesprekken met burgemeesters en vice-burgemeesters bleek dat er in deze steden kansen liggen in sectoren waar Nederland veel expertise te bieden heeft, zoals duurzame energie, de IT-sector (‘Internet of Things’) en de creatieve industrie. Zowel Changzhou als Wuxi zien graag de samenwerking met Nederland op het gebied van handel toenemen. De 2013 China Flower Expo in Changzhou biedt hiervoor al zeer concrete mogelijkheden.

Behalve gesprekken met lokale overheden is ook een aantal Nederlandse bedrijven bezocht. AkzoNobel, Joinop Software en Nutririce, en is de Nederlandse bar in Changzhou, geheel in Zeeuwse stijl, door de Consul-Generaal geopend.

Heeft u een bedrijf in een 2nd of 3rd tier city in het ressort en wilt u graag betrokken worden bij een eventueel bezoek van het consulaat aan die stad? Laat het weten: sha-ea@minbuza.nl