Zakendoen in, China

Handelsmissie HTSM en Environmental Technology uit Oost-Nederland naar Liaoning, China

Van 13-19 november bracht een handelsdelegatie uit Oost-Nederland een bezoek aan de provincie Liaoning gelegen in Noordoost-China.

De missie vond plaats onder leiding van gedeputeerde van provincie Overijssel, Eddy van Hijum. De delegatie bestond uit 12 bedrijven, 2 kennisinstellingen, provincie Overijssel, gemeente Enschede en Oost NV.

Het thema van deze handelsmissie was HTSM en milieutechnologie, thema’s die naadloos aansluiten op de vraag en ontwikkelingen in de heavy industrial base van China. Strenge handhaving van de aangepaste milieuwetgeving, de behoefte aan een upgrade van huidige systemen en technologieën en ondersteuning van de lokale overheid in deze sectoren bieden kansen voor meer samenwerking tussen bedrijven uit Oost Nederland en de provincie Liaoning.

De organisatie van de handelsmissie was in handen van Martin Leushuis, voorzitter van de Verenigde Maakindustrie Oost (VMO) in nauwe samenwerking met het Netherlands Business Support Office Dalian (NBSO Dalian) en Oost NV. Samen hebben ze een intensief programma voor de ondernemers opgesteld bestaande uit twee Dutch High Tech Systems & Environmental Protection Technology Seminars, een aantal collectieve bezoeken aan overheden en bedrijven uit de milieusector en vele individuele matchmakingsafspraken.

Voor Morselt Borne BV werden bijvoorbeeld verschillend afspraken gemaakt met bedrijven die mogelijk interesse hebben in de afvalwaterzuiveringsinstallaties van het bedrijf. Directeur Harry Assink: “Er liggen zeker kansen voor samenwerking en we hebben zeer interessante gesprekken gevoerd. Nu is het een kwestie van verdere communicatie en het afstemmen van vraag en aanbod. We gaan zeker nog terugkomen in Liaoning.”

Bert Dautzenberg van Hanging Water Tank pakte zijn kans om zijn nieuwe product, een innovatief urban water systeem te introduceren. Zijn plannen werden zeer enthousiast ontvangen. “Ik heb voorheen testen gedaan in de stad Tianjin en wil nu graag een pilotproject in China gaan uitvoeren. Dalian zou hier een zeer geschikte stad voor zijn en ik heb inmiddels een locatie en organisaties gevonden die mij kunnen helpen bij de realisatie.”

Tijdens het bezoek aan Liaoning zijn in totaal 4 overeenkomsten getekend. Familiebedrijf Foreco tekende een distributieovereenkomst met zijn Chinese Partner Greenbio. Klaas-Jan Swager: “Deze week heeft onze ogen verder geopend en heeft ons allert gemaakt op enorme kansen die minder bekende regio’s van China ons te bieden hebben. Voorheen richten we ons met name op gigantische steden zoals Shanghai en Hongkong, niet beseffende dat andere regio’s zich ook zo ontzettend snel, dan niet sneller ontwikkelen. Samen met onze lokale partner, een autoriteit op het gebied van houtbehandeling in de VS en China, hopen we onze activiteiten in China snel verder uit te kunnen bereiden.”

Ponsioen International BV sloot met Dalian Jiaheli Technology Development Co., Ltd en de Dalian Maritime University een overeenkomst voor de ontwikkeling van een Joint R&D Center for Ship and Marine Pollution Control Technology, een testlocatie om lokaal onze technologieën te kunnen valideren. Daarnaast tekende VMO met de Dalian Maritime University en Oost NV met de Liaoning Chamber of Commerce voor verdere uitwisseling van kennis en het creëren van een soft landing spot voor bedrijven uit Oost Nederland.

Er kan teruggekeken worden op een succesvolle handelsmissie. “Een goede band tussen de provincies Overijssel en Liaoning biedt ondernemers en kennisinstellingen uit Oost-Nederland een kans om zaken te doen en in concrete projecten samen te werken. Deze handelsmissie heeft bijgedragen aan de goede verstandhouding tussen alle betrokken partijen. De contacten tussen Nederlandse en Chinese bedrijven zijn verstevigd en er is een basis gelegd voor nieuwe deals” aldus Eddy van Hijum, gedeputeerde bij de provincie Overijssel. Renée Derks van NBSO Dalian voegt hieraan toe: “We ondersteunen de provincie Overijssel en de VMO nu al enkele jaren bij het organiseren van deze handelsmissies. Je merkt dat dit steeds meer zijn vruchten af werpt. We zijn blij dat we als organisatie ondernemers dit platform kunnen bieden en hen kunnen ondersteunen bij hun eerste stappen tot samenwerking in het Noordoosten van China. Het is nu aan de ondernemers zelf om dit door te zetten en verder te concretiseren.”

Heeft u vragen over of interesse in zakendoen in Noordoost Oost China? Neem dan contact op met NBSO Dalian via nbsodalian@nbsodalian.com of telefonisch via +86 (0)411 3986 9998.