Zakendoen in, China

Kansen in de Marine Technology sector in Shandong

De Marine Technology sector in China wordt steeds geavanceerder. Chinese bedrijven begrijpen dat ze de samenwerking moeten zoeken op technologisch gebied om op alle gebieden competitief te zijn.

De provincie Shandong stimuleert de groei van deze sector. Dat biedt kansen voor Nederlandse bedrijven. Vooral de stad Qingdao wijdt zich aan het verbeteren van Marine Technology in alle maritieme industrieën.

In het kansenrapport Marine Engineering Equipment Industry in Shandong Province wordt dieper ingegaan op de ontwikkeling van de maritieme sector in de provincie Shandong in China en de kansen voor Nederlandse ondernemers daar.

Wetenschappelijk onderzoek als aanjager ontwikkeling sector

De provincie Shandong neemt de eerste plaats in op het gebied van maritiem wetenschappelijk onderzoek. In Shandong woont en werkt meer dan 50% van het totale aantal maritieme wetenschappers en onderzoekers in China. De provinciale overheid van Shandong hecht veel belang aan de ontwikkeling van de maritieme sector en heeft een reeks beleidsmaatregelen ontwikkeld ter bevordering van deze industrie.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

De zuivelsector in China biedt verschillende kansen voor Nederlandse bedrijven. De lokale overheden in Shandong investeren sterk in modernisering en vergroting van de industrie. Kansen liggen onder andere op het gebied van automatisering, modernisering, ontwikkelen van nieuwe producten en voedselveiligheid. Nederlandse bedrijven kunnen met hun kennis en expertise inspelen op deze ontwikkelingen.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in de zuivelmarkt en wilt u de marktkansen voor uw bedrijf bespreken?  Neem dan contact op met:

NBSO Qingdao
Chief Representative: Roland Brouwer
Deputy Representative: Sarah Xiao
T +86 532 6677 7515
E nbsoqingdao@nbsoqingdao.com

Netherlands Business Support Office

Nederlandse bedrijven verdienen hun geld voor een groot deel over de grens. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zet zich daarom actief in voor de belangen van Nederlandse bedrijven in het buitenland. Onder meer via het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten en NBSO’s. Zij kunnen voor u contacten leggen en op zoek gaan naar marktinformatie.