Zakendoen in, China

NieuwsRSS

1 t/m 10 van 200

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 Deputy Ambassador gives a speech at WRSA New Year Reception

Yesterday evening 1st of February the annual WRSA new year reception was held at the Great Hall of the People. WRSA is the Western Returned Scholars Association, the largest Chinese overseas returned scholars association in China.

2 Seminar reikt verdere handvaten aan voor meerjarig actieplan samenwerking aerospace

In aanwezigheid van Koning Willem-Alexander en president Xi Jinping werd vorig jaar een G2G Memorandum of Understanding getekend op het gebied van aerospace. Sindsdien zijn betrokken Nederlandse en Chinese partijen actief bezig te identificeren waar en op welke wijze samenwerking kan worden geïnitieerd en geïntensiveerd. Op 12 en 13 januari heeft een Partners for International Business (PIB)-consortium van Nederlandse luchtvaartbedrijven en onderzoeksinstellingen hiertoe samen met Chinese partijen een seminar gehouden op het Nederlandse consulaat in Shanghai.

3 Nieuwsbrief: Urbanism/Architecture: Twee thema’s, twee steden, een biënnale

Op 4 december 2015 is de Hongkong Shenzhen Bi-City Biennale of Urbanism\Architecture (UABB) gestart en deze zal tot 28 februari doorgaan. Momenteel is dit de enige biënnale die zich op de thema’s stedenbouw en architectuur richt. Met meer dan 75 deelnemers van zes continenten staat bij de UABB 2015 het thema ‘Re-Living the City’ centraal. De tentoonstellingen gaan over het opnieuw bedenken, hergebruiken en aanpassen van onze bestaande stedelijke ruimtes en architectuur om zo het leven in de stad te verbeteren.

4 Nieuwsbrief: Dien het volk, maak kaas - Interview met Marc de Ruiter

Nederlanders staan niet voor niets bekend als kaaskoppen. Nederlandse kazen zoals Gouda zijn dan ook over de wereld te verkrijgen. In China heeft Marc de Ruiter Yellow Cheese Valley Farmhouse opgericht om aan alle kaasliefhebbers te leveren. We spraken met De Ruiter over zijn bedrijf en de weg die hij sindsdien heeft gelopen.

5 Nieuwsbrief: Nederlandse afvalkennis bruikbaar in Hongkong

In 2013 werd een Memorandum of Understanding (MoU) getekend tussen Nederland en Hongkong voor samenwerking op het gebied van afvalverwerking en -beheer. In 2014 hebben zes Nederlandse bedrijven vervolgens een Partners for International Business (PIB)-convenant met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gesloten. Het belangrijkste doel van het convenant is het delen van Nederlandse kennis en ervaring op overheidsniveau en via Business-to-Business (B2B) en Knowledge-to-Knowledge (K2K) activiteiten.

6 Nieuwsbrief: China kent nu de Stella Lux op groene energie

De innovatie-afdeling van het Consulaat-Generaal in Shanghai organiseerde in de laatste week van november een Stella Lux China Innovation Tour. De Stella Lux is ‘s werelds eerste gezinsauto die rijdt op zonne-energie en meer energie opwekt dan ze verbruikt. Begin december maakte de auto haar debuut in China.

7 Nieuwsbrief: Schone kolen voor China

In China is ruwweg twee derde van het totale energie verbruik afkomstig van kolen. In recente jaren is de groei van de consumptie van kolen steeds verder afgenomen, en afgelopen jaar is deze zelfs gedaald. Eén van de redenen hiervoor is de afzwakkende Chinese economie en de veranderde samenstelling van het Bruto Binnenlands product (BBP). De dienstensector heeft sinds 2013 een groter aandeel dan de industrie. Het Chinese beleid om de ontwikkeling van de dienstensector te versnellen zal er waarschijnlijk voor zorgen dat de zware industrie in aandeel zal verminderen en dus ook de vraag naar kolen geleidelijk zal afnemen.

8 Nieuwsbrief: Zuid-Zuid-Noord samenwerking in natuurlijke grondstoffen

Als nieuwe grootmacht onderhoudt China goede banden met Afrika. Afrika en China zijn de laatste jaren bovendien op veel verschillende vlakken gaan samenwerken. In september 2015 kondigde president Xi Jinping aan dat 3,1 miljard dollar zou worden gestoken in een nieuw Chinees-Afrikaans Zuid-Zuid klimaatfonds. Om een extra impuls te geven aan de samenwerking op het gebied van ontwikkelingshulp en internationale handel, is nu het initiatief voor een Zuid-Zuid-Noord partnerschap ontstaan. Een trilaterale samenwerking tussen Nederland, China en Afrika met bamboe als hoofdbestanddeel.

9 Nederland op de kaart tijdens Aquatech China 2016

Bij voldoende belangstelling organiseert Amsterdam RAI, in samenwerking met het NBSO Wuhan en het Consulaat-Generaal in Shanghai, Netherlands Water Partnership, Water Alliance en Envaqua, een collectief Holland Paviljoen tijdens Aquatech China 2016.

10 Aankomst Z.E. Ambassadeur Ron Keller

Vanaf december 2015 is dhr. Ron Keller benoemd tot Ambassadeur namens het Koninkrijk der Nederlanden in de Volksrepubliek China en Mongolië.