Zakendoen in, China

NieuwsRSS

1 t/m 10 van 200

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 Kansen Internationale Spoorverbindingen met China

De Netherlands Business Support Offices (NBSOs) in Wuhan en Chengdu en het Consulaat-Generaal in Chongqing hebben een overzicht geschreven over recente ontwikkelingen in het internationale spoornetwerk in Centraal en West-China. Nu productiefaciliteiten in China steeds verder landinwaarts schuiven, bieden de nieuwe spoorverbindingen een sneller alternatief voor vervoer over zee. Europese markten zijn hiermee vanuit China direct bereikbaar over land, zonder eerst een omweg over zee te hoeven maken. Centraal en West-China zijn daardoor niet langer China’s ‘achterland’. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven.

2 E-commerce: Toekomst voor een Holland Flagship Store?

E-commerce in China biedt veel kansen voor Nederlandse producten. China is de grootste e-commerce markt ter wereld, en buitenlandse producten zijn er erg populair. Er worden in China de afgelopen tijd veel nieuwe maatregelen genomen om cross-border e-commerce verder te stimuleren, zoals het instellen van vrijhandelszones en versoepeling van douaneprocedures. Het Consulaat-Generaal in Guangzhou schreef een rapport over de kansen.

3 “Ook in de toekomst biedt China kansen"

Van 16 tot en met 20 mei 2015 bracht Maarten Camps, Secretaris Generaal van het Ministerie van Economische Zaken een bezoek aan China, zijn eerste. Hij bezocht hoofdstad Peking en de stad Chengdu in West China. Wij vroegen hem naar zijn indrukken en de kansen voor Nederlandse bedrijven.

4 Kansen Nederlandse bedrijven in Fotonicasector

Het Netherlands Business Support Office (NBSO) in Wuhan heeft een sectorschets geschreven over de fotonica (opto-electronica) sector in China. Wuhan is de hoofdstad van de provincie Hubei en het politiek, cultureel en economisch centrum van Centraal China. In Wuhan is het grootste fotonisch centrum van China gevestigd: Wuhan Optics Valley. Hoewel de snelheid waarmee de fotonica zich in China ontwikkelt van de laatste jaren is, is Wuhan Optics Valley al ruim drie decennia lang China’s meest ontwikkelde centrum in deze sector. Lees hier meer over de kansen voor Nederlandse bedrijven.

5 Dutch Mindset: Openheid en Directheid in Chinees perspectief

In vervolg op de succesvolle workshops ‘Dutch Culture’ in Dalian en Chengdu en de cultuurtraining voor de staf van het Consulaat Generaal uit Chongqing vorig jaar, verzorgde Lilian Kranenburg van ChinaMoves voor NBSO Qingdao in april eenzelfde workshop. Deze was voor business partners en werknemers van Nederlandse bedrijven gevestigd in de provincie Shandong. Er was een korte introductie over de achtergrond van Nederlandse zakelijke en sociale ethiek, verschillen in time management aangevuld met typerende situatieschetsen voor miscommunicatie en consternatie tussen beide zijden.

6 PIB Horticulture China- oplossingen voor de Solar Kas

In 2013 is een Partners for International Business (PIB) programma gestart door Nederlandse tuinbouwbedrijven. Zij trekken gezamenlijk op om hun kennis van de Chinese tuinbouwsector te vergroten. Zo kunnen ze beter inspelen op de behoeftes die bestaan in de sector. Het programma bestaat naast gezamenlijke promotie uit marktonderzoek, teeltvergelijkingen in demonstratieprojecten en een gezamenlijk communicatieplan. Deelnemers aan het project zijn: GreenQ, Hoogendoorn, Ridder-Hortimax, WUR, Lentiz, BOAL en Ludvig Svensson.

7 Stappenplan voor provinciale en stedelijke handelsmissies

Een groot aantal Nederlandse provincies, gemeenten, ontwikkelingsmaatschappijen en samenwerkingsverbanden organiseren regelmatig handelsmissies naar China. Het postennetwerk in China constateert dat deze missies een waardevolle bijdrage leveren aan het bevorderen van de belangen van het Nederlands bedrijfsleven. Tegelijkertijd kan de kwaliteit van de voorbereiding en uitvoering op diverse punten worden verbeterd. Bijgaand stappenplan geeft een leidraad.

8 DSM in China actief in diervoeder en onderzoek

De Chinese bevolking groeit en wordt steeds welvarender. Dit leidt tot een stijgende consumptie van dierlijke producten en toenemende eisen aan voedselveiligheid. Ook duurzaamheid wordt steeds belangrijker, onder meer uit milieu-oogpunt. Oplossingen die de productie-efficiëntie van de dierenvoederkosten en de milieu-impact van de veeteelt verbeteren worden daardoor steeds belangrijker. Als marktleider op het gebied van diervoeding en gezondheid, ligt de kracht van DSM op het maken van hoogwaardige en veilige producten.

9 China zet in op nieuwe Zijderoutes als raamwerk voor buitenlandbeleid

China wil de verbinding tussen ‘Oost en West,’ tussen China en de rest van de wereld, gaan versterken door het verbeteren van bestaande infrastructuur, zowel over zee als op het land. Daartoe promoot het land sinds september 2013 het ‘One Belt, One Road’ initiatief, soms aangeduid als Nieuwe Zijderoutes. Hoewel nog veel onduidelijk is, kunnen Nederlandse ondernemers in de toekomst wellicht profiteren van de kansen van dit initiatief. Berend Nix, stagiaire bij de Economische Afdeling, Nederlandse ambassade in Peking, schrijft over de achtergrond van dit nieuwe Chinese initiatief.

10 Het consulaat-generaal als springplank

Het consulaat-generaal in Chongqing is de jongste loot aan de stam van het Nederlandse diplomatieke netwerk in China. Hoofdmissie is economische diplomatie. Als startende post in het westen van China – waar de economische groei nog in altijd dubbele cijfers haalt – probeert het CG niet alleen megastad Chongqing maar ook de provincies Sichuan en Shaanxi beter op de kaart zetten bij het Nederlandse bedrijfsleven. Het CG stelt sinds kort ook tijdelijke werkplekken ter beschikking aan Nederlandse bedrijven.