Zakendoen in, China

Nanotechnologie

Sommige experts voorspellen dat de ontwikkeling en toepassing van nanotechnologie net zo veel impact zullen hebben op ons dagelijks leven als voorheen de stoommachine, de transistor en het internet.

Nanotechnologie
Focal point Contactpersoon

IA-netwerk Shanghai

Sam Linsen

Ontwikkelingen in China

Nanotechnologie is een snel opkomende sector. In Amerika, Europa en Japan zijn al omvangrijke initiatieven gestart. Deze sector en verwante technologie genieten ook in China grote belangstelling. In de komende 25 jaar ontstaat er een enorme markt voor toepassingen in producten en materialen die worden geproduceerd door middel van nanotechnologie.

Tot 2001 werd er in de Verenigde Staten per jaar ongeveer tien maal zo veel geïnvesteerd in nanotechnologie als in China. Ondanks de trage start heeft China sindsdien ingezien hoe belangrijk nanotechnologie is voor de toekomst en ontwikkeling van zijn kenniseconomie. China is met een forse inhaalslag bezig. De Chinese Academy of Sciences (CAS) staat op dit moment op de vierde plaats wat betreft wetenschappelijke citaties aangaande nanotechnologie. Alleen UC Berkeley, MIT en IBM gaan China voor.

Mogelijkheden en Kansen

Nederland heeft op dit moment een goede uitgangspositie om een meer dan proportioneel deel van de markt te gaan bedienen. Zo'n 80 bedrijven en 20 kennisinstellingen investeren samen zo'n 200 miljoen euro in research en development (R&D) per jaar.

China ziet grote economische kansen in nanotechnologie en de centrale overheid biedt deze sector dan ook veel aandacht en financiering, wat leidt tot een groot aantal nanotechnologiecentra. Deze instituten staan vaak open voor wetenschappelijke samenwerking en contacten met de industrie.

Bron: ASML Netherlands B.V.