Zakendoen in, China

Topsectoren en Kansen

In 2011 heeft de Nederlandse overheid negen topsectoren aangewezen, waarbinnen Nederland in internationaal opzicht uitblinkt in kennis, ontwikkeling en innovatie. Het Nederlands economisch netwerk in China heeft deze topsectoren verder onderverdeeld in sector- en regiospecifieke informatie. Deze sectoren zijn sterk in opkomst in China en bieden kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van handel en economische samenwerking.

Kom meer te weten over de ontwikkeling van onderstaande sectoren in China, vindt uit waar deze sectoren regionaal geconcentreerd zijn en neem direct contact op met een expert in deze sectoren of regio's.

Deze onderverdeling geeft een overzicht van de kansen die China biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven. Desalniettemin is de Chinese economie continu in beweging. Sectorinformatie wordt regelmatig aan de actualiteit getoetst en nieuwe kansen doen zich voor. Mocht u met vragen zitten die zich niet op deze manier laten onderverdelen, overweegt u dan een zakenpartnerscan of één van de andere producten en diensten van het economisch overheidsnetwerk in China.

Agrofood
Sector Focal point Contactpersoon
Agrofood Landbouwafdeling Peking Martin Oldemonnikhof
Tuinbouw
Sector Focal point Contactpersoon
Tuinbouw Landbouwafdeling Peking Martin Oldemonnikhof
High-tech
Sector Focal point Contactpersoon
High-tech systemen IA-netwerk Peking Maurits van Dijk
Nanotechnologie IA-netwerk Shanghai Taake Manning Sam Linsen
Automotive NBSO Wuhan Judith van de Bovenkamp
Machinebouw NBSO Dalian Renée Derks
ICT NBSO Jinan Roland Brouwer
Energie
Sector Focal point Contactpersoon
Duurzame energie Economische afdeling Peking

Mark van den Boogaard

Xiaojuan Zhao

Milieutechnologie NBSO Nanjing Roeland Schuurman
Duurzaam bouwen en ecocities Economische afdeling Shanghai Ming Eikelenboom
Transport en logistiek
Sector Focal point Contactpersoon
Luchtvaart IenM vertegenwoordiging Peking Anne te Velde
Spoor en rail IenM vertegenwoordiging Peking Anne te Velde
Scheepsbouw en scheepswerven NBSO Qingdao Roland Brouwer
Wegen, zee- en wegvrachtvervoer IenM vertegenwoordiging Peking Anne te Velde
Creatieve industrie
Sector Focal point Contactpersoon

Architectuur, design en mode

Economische afdeling Hongkong

Caitlin Lam

Economische afdeling Shanghai

Winnie van der Wal

Economische afdeling Peking PEK-EA
Gaming NBSO Chengdu Bertrille Snoeijer
Life sciences
Sector Focal point Contactpersoon
Farmaceutische industrie en medische apparatuur VWS vertegenwoordiging Peking Peter Bootsma
Greater Pearl River delta
Sector Focal point Contactpersoon
Greater Pearl River delta Economische afdeling Hongkong Paul Korff de Gidts
Water
Sector Focal point Contactpersoon
Water IenM vertegenwoordiging
Ambassade Peking
Anne te Velde